Obchodné podmienky. Odporúčania na AHA seminári

Všeobecné obchodné podmienky

Náplňou AHA víkendov je sebapoznanie a osobný rast, cvičenie bdelej prítomnosti. V programe nie je výučba metódy Cesta, Radikálne odpustenie, ani inej terapeutickej metódy. 

Ak sa ich chcete naučiť, navštívte originálne semináre, resp. výcviky. 

1. časť: Storno podmienky

AHA víkendy:

Účastník pošle najneskôr 3 týždne pred začiatkom programu (ak nie je uvedené inak) zálohu. Na mieste potom doplatí zvyšok.

Ak účastník odvolá svoju účasť 

 • minimalne mesiac pred začiatkom víkendu: záloha mu bude vrátená v plnej výške. 
 • po záväznom potvrdení realizácie semináru v ubytovacom zariadení sa stáva uhradená záloha nevratnou, nakoľko je v plnej miere využitá na hradenie ubytovacích nákladov ubytovaciemu zariadeniu bez ohľadu na účasť.
 • pokiaľ počty účastníkv dovolia ( bude ich viac ako nutný minimálny počet stanovený ubatovacím zariadením), môžu po vzájomnej dohode organizátori vrátiť účastn´íkovi časť uhradenej zálohy, pokiaľ sa zo závažných dôvodov nezúčastní.

AHA Dovolenky:

Termíny platenia záloh, doplatkov, ako aj storno podmienky sú uvedené priamo na ponukovej strane.  


Program každého seminára pripravujeme. Napriek tomu, či práve preto, usilujeme sa čo najviac prispôsobiť seminár vám - tým, ktorí práve na víkend prídete, Deje sa to aj za cenu, že sme ochotní zotrvávať v určitej neistote,  stále vnímať vaše potreby a robiť priebežné úpravy programu. Preto, keď nás vidíte radiť sa, vydržte, nebude to dlho trvať. Práve vyberáme z pripravených aktivít tie, a v takom poradí, ako to považujeme pre vás za najviac prínosné. Zo srdca ďakujeme za vašu dôveru. 

Naše odporúčania:

Naším spoločným cieľom je vytvoriť počas víkendov a dovoleniek spoločný bezpečný priestor, kde každý z nás môže odložiť bežné masky a ochrany a byť čo najviac v kontakte so sebou: prijímať sám seba pod heslom: Úplnosť je viac ako dokonalosť.

Postupom času sa ukazuje, že keď sa v skupine usilujeme, najlepšie ako vieme, dodržiavať tieto odporúčania, pomáha nám to cítiť sa fajn:

 1. Sme slobodní a sme v bezpečí. Na tomto seminári nie je nič povinné. Každý využije jednotlivé aktivity do takej hĺbky, ako práve uzná za vhodné. Máme právo cítiť sa celý čas v bezpečí a ak to tak nie je, požiadame niektorého z lektorov o pomoc. 
 2. Počúvame vedome. Nerozprávame sa, keď druhý hovorí. Koľko kto práve vládze, toľko sa snaží druhého pochopiť. (Na udržanie pozornosti si môžeš priebežne klásť otázku: vnímam, čo hovorí, prípadne súčasne s tým seba - svoje emócie, živosť v tele? Alebo si počas toho, ako hovorí, pripravujem odpoveď, formulujem svoje myšlienky?)
 3. Nehodnotíme a nepoučujeme. Vedome sa zas a znova snažíme vypnúť, alebo si aspoň všimnúť vnútorné hodnotiace komentáre, ktoré posudzujú druhých, aj nás samotných. Zdržiavame sa udeľovania dobrých rád - dôverujeme procesu ľudí okolo seba. Radšej sa rozprávame o pocitoch, myšlienkach a objavoch, ktoré v nás vyvstávajú.
 4. Nezachraňujeme. Ak niekto prežíva silnú emóciu, uvoľníme sa od názoru, že by mal prežívať niečo iné (napríklad upokojiť sa). Nesnažíme sa jeho náladu zmeniť, ale radšej skúsme dopriať mu svoju chápavú prítomnosť pri tom, kde práve je - alebo mu proste dáme pokoj :). 
 5. Sme úprimní. Ak hovoríme, povieme to najviac úprimné, čo nám je v nás dostupné. Rovnako si niekedy dovolíme nechcieť odpovedať na otázky, nezdieľať s ostatnými.  
 6. Sme vedome prítomní. To, na čo sa najviac sústreďujeme, je naše vlastné prežívanie - emócie i myšlienky. Podľa možnosti bez hodnotenia ich pozorujeme. 
 7. Sme v spojení. Ak sa nechceme zúčastniť niektorej spoločnej aktivity, alebo z nej chceme predčasne odísť, dáme vedieť lektorom. (Vaše rozhodnutie bude samozrejme akceptované. Možno vám však dobre padne chvíľa pozornosti, zdieľania toho, čo práve prežívate, hoci by to aj bol sklon ujsť pred niečím, čo sa vo vás deje  - aj to je, samozrejme, v poriadku). 
 8. Nevieme a máme právo na chyby. Chápeme náš seminár skôr ako laboratórium, než ako výstavu. Robíme pokusy a omyly a sme zvedaví, ako to vypáli. Nevedieť, nechápať, pýtať sa, alebo niečo povedať a hneď to odvolať je normálna súčasť procesu sebapoznávania.
 9. Vítame to, čo sa deje. Ak vo vás po niektorej aktivite pretrvajú emócie, ktorým nebudete rozumieť, príďte za nami. Pomôžeme vám dotknúť sa ich, zorientovať sa. Ak sa ukáže potreba ďalšej práce, budete mať možnosť dohodnúť si termín individuálneho terapeutického stretnutia po seminári (na seminári na ne, žiaľ, nemajú lektori dostatok času). 
 10. Hovoríme JA jazykom. "Človek by mal...", "Určite aj ty chápeš, že ..." Budeme skúšať, aké je to, keď zanecháme všeobecné vyjadrenia a každé zdieľanie hovoríme o sebe. Dovoľuje nám to dotknúť sa toho, čo sa v nás deje. 
 11. Usilujeme sa zachovať súkromie. Keď zdieľame zážitky zo seminára, hovoríme o svojich pocitoch. Ak sa delíme o príbehy, potom ctíme súkromie spolu-účastníkov. Ako účastníci zasa skúmame v sebe aj možnosť byť pravdivým a otvoreným aj s rizikom, že môj príbeh predsa len bude, hoci bez zlého úmyslu, zdieľaný. 
 12. Sme iní a môže to tak zostať. Aj tí ostatní budú iní. Nezapadneme, načo. Sme tu na to, aby sme vnímali, čo sa deje v nás, nie aby sme sa prispôsobili. Veríme, že pri objavovaní a prijatí našich vlastných zvláštností nájdeme cestu k druhým. Ako povedal jeden účasník víkendu: Keď sa spojí každý sám so sebou, nastane spojenie aj medzi nami. 

Milí účastníci,

v čase konania aktuálneho AHA víkendu rešpektujeme požiadavky konkrétneho miesta aj vzhľadom k aktuálnym opatreniam:

Ďakujeme Vám za dodržanie opatrení a tešíme sa na stretnutie s Vami,

Váš AHA tím