Aha víkendy

"Dopriať si kúpele pre dušu..."

  • Poriadne si oddýchnuť a načerpať silu
  • Získať inšpiráciu pre pohodový a vedomý život
  • Podpora pre telo a duševné zdravie
  • Uvoľneniť sa  spod nadvlády pocitov a myšlienok
  • Porozumieť sebe a uvoľneniť sa od tlakov na seba a z okolia
  • Užiť si prekrásnu prírodu, prechádzky, meditácie, cvičenie v tráve
  • Dopriať si príjemnú spoločnosť podobne naladených ľudí


Už ôsmy rok pripravujeme sebapoznávacie programy, ktoré sme nazvali AHA! podľa tých momentov, keď nám niečo o nás samotných "dôjde". 

Využívame v nich celú škálu metód, ktoré sme si osvojili štúdiom, skúsenosťou a účasťou na seminároch a terapeutických výcvikoch. Dôraz kladieme na bezpečie a prijímajúce prostredie, v ktorom ide všetko ľahšie.

Aj pre nás sú tieto víkendy inšpiratívne a liečivé. Každým programom sprevádzame niekoľkí terapeuti, takže nám zostáva čas, aby sme boli aj účastníkmi. A veľmi nás teší tieto programy pripravovať, dlhé hodiny sa zhovárať, meditovať, pátrať, čo "naozajstné" môžeme k danej téme ponúknuť. 

Metódy a prístupy, z ktorých najviac vychádzame: Mindfulness - všímavosť, vedomá prítomnosť, Brandon Bays (terapia Cesta - The Journey, PCA (Personal Centered Approach podľa Carla Rogersa), Gestalt terapeutický prístup, Radikálne odpustenie (Colin Tipping), Terénne terapie, Dale Carnegie, Koučing, Marcelka z Hôr, Mooji, Ekhart Tolle, Eduard Tomáš a ďalší prebudení učitelia, Lifebook, Individuálna systemika (Artho a Veeta Wittemannovci), Hellingerove rodinné konštelácie, joga, Päť Tibeťanov. S úctou a na úrovni nášho súčasného poznania čerpáme aj z viacerých náboženských tradícií.