Individuálne konzultácie


Terapia pozornosťou

Ide o terapiu, ktorá vedie klienta k sebe. Jej základným nástrojom je, ako už z názvu vyplýva, pozornosť.

Pozornosť voči čomu?

Ide o pozornosť voči tomu, čo sa deje tu a teraz. Prečo je to užitočné? Väčšinou sa venujeme tomu, čo sa udialo v minulosti, alebo tomu, čo sa ešte len má udiať v budúcnosti - a veľmi málo času trávime s prítomným okamihom. Unikajú nám tak možnosti, ktoré sú tu v prítomnosti.

Kde som, keď nie som v prítomnosti?

Nie je možné nebyť v prítomnosti. Všetko sa deje tu a teraz, žiaden iný čas nemáme k dispozícii. Náš život je zložený z nekonečného prúdu prítomných okamihov, počas ktorých sa všetko neustále dynamicky mení...

Ako teda môžem nebyť v prítomnosti?

Nemôžem. Môžem však o sebe nevediet, stratiť sa v myšlienkach na minulosť, alebo budúcnosť. Všimnite si, že ako dospelí trávime 90% svojho času s pozornosťou rozptýlenou v minulosti, alebo budúcnosti. Neustále o niečom premýšľame, robíme si starosti, hodnotíme, čo sa stalo a identifikujeme sa s tým. A vďaka tomu, že to robíme nám uniká to najpodstatnejšie. Život sám...

Čo by nastalo, keby sme si prestali robiť starosti? Nebolo by to nebezpečné?

Obsah mysle sa nás snaží chrániť pred pocitom zlyhania, viny, strachu, neúspechu, hnevu, bolesti, straty a mnohých iných emócií, ktoré sme na škále pocitov zaradili medzi negatívne. Nechceme cítiť negatívne pocity, okrem toho sa obávame osudového zlyhania či zlého rozhodnutia, ktoré sa nebude dať zvrátiť. Je celkom komplikované prehliadnuť závoj "nereálnosti" týchto myšlienok.

Prečo nie sú obavy reálne?

Pretože nemajú nič spoločné s tým, čo sa deje tu a teraz. Ponúkajú iba jednu z alternatív (zvyčajne tú, s ktorou sme sa stretli my sami alebo niekto iný - a obávame sa jej) a zďaleka nemôžu obsiahnuť to, čo by naozaj mohlo nastať.

Čo s tým?

Uvedomiť si to. Uvedomovať si svoje myšlienky a pocity, ktoré nás tak rady vťahujú do špekulácií, hodnotení a katastrofických scénarov. Uvidieť ich a nechať tak. Tomu hovoríme, že "sme pri sebe".Ak sa nedá myšlienky nechať tak, opäť "byť pri sebe". To znamená, uvidieť, že sa to nedá nechať tak, že sa to deje samo.

Ako mi môže pomôcť "byť pri sebe"?

Postupne, ako vnímame to, čo cítime a na čo myslíme, stále viac si uvedomujeme, že my nie sme tie myšlienky. Ony prichádzajú a odchádzajú z našej mysle a vťahujú nás do premýšľania o nich. Keď myšlienkam neveríme (neidentifikujeme sa s nimi), nemajú takú silu nás vťahovať. Toto sa zväčša deje postupne v jednotlivých oblastiach života.

Naša schopnosť pozorovať to, čo sa v nás odohráva, pozorovaním rastie. Doslova dobíjame sebauvedomenie a ono nás častejšie prebúdza v situáciách, kedy sme úplne vtiahnutí do príbehu.

Ako mi terapia pozornosťou môže pomôcť?

Je to skvelý nástroj sebapoznania. Určený predovšetkým na prácu "na doma". Človek je tak trochu sám sebe terapeutom. Učí sa uvedomovať si svoje pocity, myšlienky, reakcie tela. Poznáva, aký je rozdiel medzi tým byť pri sebe - a byť stratený v príbehu, ktorý sa mu odohráva v mysli. Učí sa vyciťovať sám seba v každodennom živote a posilňovať svoju pozornosť smerom k tomu, čo sa naozaj deje tu a teraz - cez 5 zmyslov a cez aktivity, ktoré sú naozaj aktuálne a nie v predstave budúcnosti... To prináša postupné uvoľnenie zo zovretia príbehov, znižuje množstvo napätia a stresu v živote a prichádza s tým väčší pocit spokojnosti, naplnenia, dôvery a pochopenia voči sebe aj ostatným. A tým sa výrazne zvyšuje kvalita života.

Akú úlohu má v tomto procese terapeut?

Terapeut klienta sprevádza. Uvedie ho do praxe bdelej prítomnosti. Pomáha získať zručnosti v pozorovaní myšlienok a pocitov, podporuje v ich "prijatí", akceptovaní a odosobnení sa od obsahov mysle, ktoré do života opakovane prinášajú stres.

Terapia pracuje na princípe prijatia všetkého, čo je, tak ako to je (bez hodnotenia) a smeruje klienta do prítomnosti, k tomu, čo sa deje tu a teraz.

Postupne tak získava schopnosť používať nástroje sebauvedomenia úplne samostatne a schopnosť pozorovateľa si rozvíja pri bežných činnostiach.

Klienti majú možnosť využívať aj podporu pravidelnými online stretnutiami a na pobytových víkendoch. Vďaka stretávaniu sa v skupinách dochádza k vzájomnej podpore a inšpirácii. Vďaka spolupráci v skupine sa získavajú ďalšie skúsenosti a sebavedomie do vlastnej praxe.

Program skupinových stretnutí je tvorený tak, že oslovuje telo, emocionalitu a psychiku. Súčasťou je fyzický pohyb, pobyty v prírode, uvoľnenie potlačených emócií, art-terapia, terapia zvukom, meditácie, masáže a ďalšie druhy terapií, ktoré podporujú klientov vnímať prirodzené uvoľnenie a zároveň získať "pomôcky" ku každodennému životu.


Máte otázky?

Kontaktujte nás - najlepšie telefonicky alebo emailom.


Referencie:

Chcem sa veľmi poďakovať. Mám veľmi často počas dňa myšlienku zostať pri sebe, velmi mi to pomáha riešit situacie doma v rodine. Celkovo sa veľa vecí u nás tak ukludnilo, že som vlastne šťastná, ako sa u nás teraz veci dejú. Aj napriek tomu že problémy a starosti stále sú. Snažím sa byť stále pri sebe. Veľké ďakujem za tvoju prácu, za tvoj čas, tvoju energiu ktorú na stretnutiach s tebou dostavam.
                                                                                           Ľubica


Chcete nás kontaktovať?