AHA víkend RODIČOVSTVO

30. 9. - 2. 10. 2016 Hostětín

Za fotografie ďakujeme Tibkovi, Miluške a Linde. Viac fotografií nájdete TU.

Rodičovstvo je naša najdôležitejšia a najťažšia práca,

hovorí Dr. Laura Markham. Tento raz sa ku "klasickému" lektorskému AHA tímu pridala vzácna hosťujúca lektorka - naša kolegyňa terapeutka Cesty, propagátorka AHA rodičovstva a maminka dvoch detí, Linda Malenovská. 

Ćo sme robili a čo sme sa naučili? 

1. Metódy AHA rodičovstva podľa Dr. Laury Markham. Linda nám v prednáškach, praktických cvičeniach i v priestore na otázky a odpovede pomáhala pochopiť základy tohto prístupu.

2. Sebapoznávanie a budovanie vedomého prístupu k životu: je jadrom každého AHA víkendu a každej našej snahy zlepšovať svoj život. A patrí k uholným kameňom AHA rodičovstva podľa dr. Laury Markham. Ak sa aj vy niekedy správate k svojmu dieťaťu tak, ako by ste nechceli, potom stojí za to spoznávať príčiny, pohnútky a hľadať ich liečenie. Ak sme sa v bode 1 usilovali vcítiť do dieťaťa a konať tak, aby boli jeho potreby naplnené, potom touto druhou skupinou aktivít sme sa usilovali pochopiť svoje vlastné reakcie a naučiť sa, ako sa postarať o seba, kým sa staráme o svoje dieťa a budujeme s ním vzťah. Potom vo chvíľach krízy, únavy či konfiktu ako by sme našli.

3. Hlboké uvoľnenie, relaxácia. Prechádzky, masáže, spev, tiché zdieľanie ... nevyzerajú akčne, ale pre náš skutočný rast nemôžeme urobiť nič cennejšie, ako si vymedziť čas, na BYTIE, namiesto ROBENIA.  Vtedy nastáva "sama od seba" regenerácia našej duše aj tela. Týmito aktivitami, či skôr "pasivitami" sme trénovali aj ich zaradenie do bežného života. 

... a že na AHA víkende všetko môže byť inak, potvrdilo teraz večerné spievanie v liečivom kruhu, ktoré býva obvykle meditáciou - tentoraz však prerástlo v prehliadku častušiek s krátkymi tanečnými vstupmi. Uvoľnenie a relax má množstvo príjemných podôb :). 

PS: Chceli by ste lepšie zaobchádzať so svojimi emóciami, starými zraneniami? Chceli by ste rozumieť, ako pomôže vašim deťom v zdravom vývoji a sebavedomí opatrenie ako špeciálny čas, spoločné nezbednosti, denné rutiny, vaša empatia? Chcete seba aj dieťa naučiť vnímať a vítať svoje emócie, nech sú akékoľvek? A napokon, hľadáte spôsoby, ako stanoviť dieťaťu zdravé hranice, viesť ho k zodpovednosti a usmerniť ho tam, kde sa spolieha na váš úsudok?

Potom si možno budete chcieť prečítať knižku Dr. Laury Markham AHA rodičovství a navštíviť ďalší seminár AHA víkend AHA rodičovstvo, ktorý plánujeme zopakovať v budúcom roku. Sledujte naše stránky www.ahavikend.sk, a stránky Lindy a Laury: www.aharodicovstvi.cz. 

Spätné väzby

Čo sa mi páčilo?

 • atmosféra prijatia, uvedomenie, že čo prežívam ja, prežíva aj dieťa
 • keď príjmem strach, môžem pomôcť aj jemu
 • rodinná atmosféra
 • opäť splnené všetky moje očakávania, stretla som úžasných ľudí, opäť úžasná atmosféra, liečivý kruh ma veľmi pobavil - internacionála
 • príjemná atmosféra, všetko
 • priateľská rodinná atmosféra, nemusím nič hrať, môžem prejaviť a prežiť emócie
 • smích
 • celková atmosféra, zaujímavé informácie, meditácie, masáže
 • masáž
 • úžasná atmosféra a ľudia, lektori a účastníci, nádherné prostredie, liečivý kruh, starostlivosť o seba a jej dôležitosť, spievanie piesní, zdieľanie skúseností a zážitkov z rodičovstva
 • uvědomění si, že každý něco řeší, i terapeuti mají "běžné" starosti a vážím si, že je s námi sdíleli
 • otvorená diskusia o problémoch v rodičovstve, rady a nápady lektorov, ako konkrétne by riešili danú situáciu, vzájomné vyjadrovanie názorov všetkých zúčastnených, uvoľňovacie hry vonku aj v miestnosti
 • mně se líbilo všechno, příjemná uvolněná atmosféra, přijetí a láska
 • líbilo se mi úplně všechno, kolektiv, lektoři, prostředí i program. Vše mělo tak nějak přirozený průběh, nic bych neměnila :)

Akú tému si prajem pre ďalší Aha víkend?

 • vzťahy s rodičmi, vzťahy v rodine, sourozenecké konstelace
 • starostlivosť o seba, sebepéče
 • zvládanie emócií, nájdenie seba samého
 • partnerstvo (manželstvo) - viac krát
 • život v uvoľnení
 • intuice jako osobní kompas
 • sebeláska a sebepřijetí
 • žena a muž v nás
 • odpuštění
 • hojnost

Čo by som si prial/a inak?

 • nejaké mäsko
 • viac do hĺbky riešiť konkrétne problémy, prípadne dlhodobá práca - nadviazanie kontaktu
 • štruktúra mi vyhovovala, trochu teplejšiu izbu
 • teplá izba :), viac dní - dlhší pobyt
 • viac praktických cvičení - nácviku, riešiť problém s každým účastníkom (ja som priestor mala)
 • hluboký proces - což by asi bylo, kdybych neusnula :)
 • niektorí ľudia sú viac dominantní a ostatní sa nedostanú k slovu, možno ich nenásilnou formou trošku viac zapájať a dominantných občas stopnúť
 • viac byť vonku
 • všetko bolo tak, ako malo byť
 • aby byli vyzváni všichni účastníci k hovoru - myslím, že by se díky tomu vynořilo víc témat k hovoru, plno lidí se bojí samo od sebe promluvit nahlas, víc praktických cvičení = hrát scénky
 • viac tepla na izbe
 • víc písniček, co vždycky jsou, ale dnes nebyli
 • nic bych neměnila
 • dlhší čas víkendov
 • individuálne procesy
 • kdybyste našli pro Ahavíkend vhodné místo např. na Vysočině
 • nejaký väčší výlet
 • víc tance a bubnování
 • přeju si víc Aha-víkendů v Čechách, popř. alespoň blízko hranic. Také někdy udelat prodloužený víkend, aby si to člověk více v sobě ukotvil

Milí priatelia, 

absolventi prvého AHA víkendu o rodičovstve,

ďakujeme za vašu autenticitu, otvorenosť a spoluprácu - spoločne sme vytvorili prostredie, v ktorom sme mohli rásť, spoznávať sami seba, učiť sa byť láskyplnými rodičmi a celkove odteraz žiť zasa o niečo viac vedomý život. 

Máme prosbu: môžete nám napísať, čo vo vás víkend k dnešnému dňu zanechal? Aké AHA ste si odniesli a ktoré z nich sa už stihli vo vašom správaní, pocitoch, komunikácii prejaviť? Zaujímavé je hocijaké malé AHA a hocijaká malá zmena doma. Toto zdieľanie je veľmi dôležité na našu vzájomnú inšpiráciu a povzbudenie. 

Ďakujeme za vaše spätné väzby, pozorne ich čítame a pri príprave ďalších víkendov berieme do úvahy.  Predĺžený víkend s AHA rodičovstvom niekde na Vysočine znie ako skvelý nápad: poskytol by dostatok času na praktickú prácu, ukážky a prípadné individuálne procesy, ako aj na dlhší pobyt v prírode. Teplo v izbách prediskutujeme s Centrom Veronica. Téma partnerských vzťahov je už dlhší čas horúcim kandidátom na niektorý AHA víkend. 

Samozrejme, v skupine máme rôznorodé potreby: niekto by rád viac tancoval, iný spieval, ďalší bol v tichu či viac v prírode a spoločne to skúšame zladiť.  Ďakujeme, že ste sa všetci do spoločnej práce vyzbrojili veľkorysosťou a toleranciou. Rovnako hodnotné je všimnúť si, čo práve potrebujem, ako sa cítim a čo mi prípadne chýba ... a odvážne to komunikovať. Už toto samotné nás privádza hlbšie k sebe, a niekedy k nájdeniu prekvapivých spoločných riešení. 

Mať možnosť vyjadriť sa, dostať priestor - a počuť ostatných - to je jeden z hlavných darov práce v skupine. Stále hľadáme lepšie spôsoby, ako vytvoriť priestor pre seba-skúmanie a sebavyjadrenie pre každého člena skupiny, a pritom zachovať prostredie bezpečia a právo na súkromie, čo je prinajmenšom tak isto dôležité. Sme radi, ak nám vy poviete, čo práve potrebujete. 

Dlhodobú prácu na sebe môžeme len odporúčať - môžete si vybrať, alebo kombinovať viaceré možnosti: individuálnu terapiu u niektorého z lektorov-terapeutov, alebo u iného terapeuta Cesty či inej metódy, zapojenie sa do niektorej svojpomocnej večernej skupiny, účasť na seminári Journey Intensive (Intenzívna Cesta), a budete samozrejme vítaní na ďalších AHA víkendoch!

Tešíme sa na vás

Váš AHA tím.