"Ahááá!" zvykneme zvolať, keď niečo náhle pochopíme. Ak pochopíme niečo o sebe, náš život môže byť o kúsok alebo aj o veľký kus lepší, viac vedomý, zmysluplný, naplňujúci. Je to ako rozbaliť si darček s prekvapením od samého seba.

Všetci hľadáme spôsob, ako žiť kvalitnejší život. 

Dúfame, že niekde jestvuje ten jediný správny zdroj, z ktorého môžeme čerpať silu, zdravie, múdrosť, správne rozhodnutia. Komu by zišlo na um, že napojenie na tento zdroj, na túto SILU máme priamo vo svojom strede a že stačí žiť svoje dni v bdelej prítomnosti, vedomou pozornosťou? 

Lektori:

Veríme v prijatie, bezpečie a priestor pre vlastné tempo a slobodné rozhodnutia. Veríme v to, že každý človek už JE celistvý a všetko potrebné v sebe objaví, ak si na to dá čas. V osobnom raste nie sú začiatočníci a pokročilí - sú len samé originály.

Veríme v zázraky: prichádzajú, keď sa stíšime, nevyrušujeme :)

Vitajte!

Štyria terapeuti metódy Cesta (Brandon Bays) spájajú svoje mnohoročné vedomosti a skúsenosti a od roku 2014 tvoríme pre malé skupinky 10 - 15 ľudí čas a priestor (víkend či dovolenku) na príjemnom mieste). 
Cieľom je objavovať svoje AHA a približovať sa stále viac k vedomému, prítomnému spôsobu života. 
Veríme, že sú hojivé pre dušu tieto naše-vaše víkendy a dovolenky - so sebapoznávacími aktivitami, ale aj oddychom v prírode, cvičením, rozhovormi a hlavne v pokojnom prostredí úcty, bezpečia a sebaprijatia. 

Tu nikto nie je sám, ale každý smie nerušene pracovať na tom, čo potrebuje a tak, ako mu vyhovuje.


Niekomu sa to môže zdať málo, neefektívne. Naša skúsenosť je však opačná. Keď odložíme obranu, pretože necítime ohrozenie ani tlak (skutočný, či zdanlivý), a netlačíme na seba ani my sami, začnú sa oveľa ľahšie vynárať obsahy a emócie. Ich spoznávanie a liečenie smie byť hladké a hlboké, takže často za jeden víkend odložíme bremená, ktoré sme so sebou vláčili roky a objavíme pohľady, zručnosti, postoje, ktoré zlepšia náš život.  


O akých bremenách je reč? Nič zvláštne, máme ich všetci. O mnohých nevieme, ale riadia naše správanie a prežívanie. Sú to napríklad naše strachy, zaťažujúce presvedčenia, neodpustenia sebe aj druhým, návyky. Predstavujeme si ich ako tienidlo, či prekážku, ktorú stačí uvidieť a odložiť, aby sa mohlo uvoľniť a slobodne rozvíjať naše skutočné ja.


Naše víkendy a dovolenky sú pre duševne zdravých ľudí, ktorí chcú objaviť svoje neužitočné stereotypy, odpustiť sebe a druhým, lepšie sa spoznať, žiť slobodnejšie, sebavedomejšie a viac využívať potenciál, ktorý majú v sebe ukrytý. 

Víkend plný pochopenia, dobrej nálady, smiechu, dovolenia prežívať veci tak, ako prichádzajú. Je to oslobodzujúce a povzbudzujúce. Bdelá prítomnosť, zdá sa mi, je kľúčom k spojeniu so sebou a tým aj s celým "bytím, vesmírom", či ako to nazveme. Ďakujem za energiu a lásku, s ktorou pripravujete AHA víkendy a teším sa na ďalšie a ďalšie.

účastníčka Zuzana

Hľadáte miesto a čas, kde budete môcť v pokoji objavovať a liečiť svoju dušu? 

Náplňou AHA víkendov je sebapoznávanie, osobný rast a pestovanie bdelej prítomnosti. 

Okrem iného, v programe používame metódu Cesta, Radikálne odpustenie a ďalšie terapeutické prístupy. 

V tomto programe nie je zahrnutá výučba uvedených metód.