AHAvíkend v Zaježovej, jún 2018

Sebaprijatie


Júnová Ahavíkendovka v čarovnom prostredí zaježovských lazov: hudba, spev, tanec, veľa aktivít vonku v prírode, skvelá partia, úprimnosť, radosť, pochopenie, slniečko a príjemný vánok vo vlasoch... :)- sebaprijatie - hudba - priatelia - pohyb - cvičenie - joga - meditácia - bdelá prítomnosť - humor - krásna príroda - arteterapia - kreslenie - spev - tanec

- atmosféra bezpečia, otvorenosti a pravdivosti, prebúdzajúca radosť, sloboda, tolerancia 

- príroda, ľudia, humor, hudba, spev, masáž... :)


pobyt vonku a prechádzky - terapie, spoločnosť, atmosféra - spev s gitarou, dobré jedlo, tanec, anjelská skupina, atmosféra uvoľnenia, hudba, vedenie, spontánnosť, harmónia, zaujimavé jedlo, 


Ďakujeme Vám priatelia, ste skvelí a ste pre nás motiváciou a inšpiráciou:)

Tešíme sa na stretnutie pri ďalších akciách :)

Váš AHAteam