Ako si vytvoriť blízky vzťah s dieťaťom a vytvoriť zdravé a posilňujúce hranice a pravidlá 


1. časť.


v nedeľu 11. 2. 2018, v čase od 9,00 - 12,00 hod.
cena: 30,- eur
Svet možností, Tehelná 25, Bratislava

Cieľom semináru je porozumieť sebe, dieťaťu a posilniť blízkosť, radosť a uvoľnenie vo vzťahu. Prakticky vyskúšať zdravé zvládanie náročných situácií. Naplánovať jednoduché podporujúce aktivity. Pochopiť prevenciu krízových situácií vo vzťahu. Prakticky načrtnúť fungujúce rešpektujúce pravidlá a začať na nich s deťmi pracovať.

 1. Obsah semináru:  Základné princípy vedomého rodičovstva

 1. Vzťah k sebe a moje prežívanie rodičovstva
 • sebapoznanie a sbauvedomenie
 • schopnosť zvládať vlastné emócie
 • starostlivosť o zranené časti osobnosti rodiča
 • praktický nácvik sebauvedomenia, prijatia emócií, presvedčení, strachov a obáv, ktoré štartujú negatívnu reakciu rodiča
 • starostlivosť o seba

2.         Vytvorenie blízkosti a dôvery vo vzťahu s dieťaťom

 • napojenie a získanie pozornosti dieťaťa
 • Opakujúce sa rituály a pravidlá o ktoré sa dá bezpečne oprieť
 • Smiech, radosť, hra
 • Empatia , súcit , prijatie
 • Dopĺňanie nádrže lásky u detí

3.         Sprevádzanie miesto mentorovania

 • Vytvorenie zdravých rešpektujúcich hraníc
 • Napojenie , prijatie pocitov, uvoľnenie
 • Pochopenie situácie, vytvorenie zdravej perspektívy a nových pravidiel
 • pravidlá pre dôležité oblasti

Seminárom sprevádza Martina Strnádová

Akreditovaný terapeut metódy Cesta a certifikovaný kouč. Absolvenka kurzu Emoce a Komunikace zameraného na vytváranie zdravého a podporujúceho vzťahu s dieťaťom. Matka 3 detí. Dospelej dcéry a dvoch synov 12 a 10 rokov. S bohatými praktickými skúsenosťami z osobného života aj z praxe. Aktívny terapeut, lektor AHA víkendov, workshopov a seminárov zameraný na sebapoznanie a osobný rast. Zasadzuje sa o začlenenie sebauvedomenia a bdelej prítomnosti do medziľudských vzťahov a komunikácie.


www.cesta-terapie.sk
00421 903 254 005