A tu sú aj také žartovné charakteristiky, ktoré pre nás pripravili účastníci jedného AHA víkendu:

  • Alexandra from Russia (alias Martinka): ministerstvo pre vášeň a medzinárodné vzťahy (víla éterická, rozhlasová, telekomunikačná)

  • Natascha from Holland (alias Vierka): veličenstvo, ozdoba, ministerstvo pre akceptáciu, PR representative

  • Alexander s Rassiji (alias Tibko): budíčková zvonkohra, hlavný vedúci galaxie

  • Julliet from Old England (alias Irenka): Chief Happiness Officer

Všetci hľadáme spôsob, ako žiť kvalitnejší život.

Dúfame, že niekde vo vonkajšom svete jestvuje ten jediný "správny" zdroj, z ktorého môžeme čerpať silu, zdravie, múdrosť, rozhodnutia.
Komu by zišlo na um, že napojenie na tento zdroj, na túto SILU máme priamo v sebe?
Lektori:
Veríme v prijatie, bezpečie a priestor pre vlastné tempo a slobodné rozhodnutia. Veríme v to, že každý človek už JE celistvý a všetko potrebné v sebe objaví, ak si na to dá čas. V osobnom raste nie sú začiatočníci a pokročilí - sú len samé originály.
Veríme v zázraky: prichádzajú, keď sa stíšime. 

Spájame svoje mnohoročné vedomosti a skúsenosti a od roku 2014 tvoríme čas a priestor s cieľom objavovať svoje AHA a približovať sa stále viac k vedomému, prítomnému spôsobu života. 

Čo pre nás znamená vedomý a prítomný spôsob života?


Už ôsmy rok pripravujeme sebapoznávacie programy, ktoré sme nazvali AHA! podľa tých momentov, keď nám niečo o nás samotných "dôjde". Využívame v nich celú škálu metód, ktoré sme si osvojili štúdiom, skúsenosťou a účasťou na seminároch a terapeutických výcvikoch. Dôraz kladieme na bezpečie a prijímajúce prostredie, v ktorom ide všetko ľahšie.

Aj pre nás sú tieto víkendy inšpiratívne a liečivé. Každým programom sprevádzame niekoľkí terapeuti, takže nám zostáva čas, aby sme boli aj účastníkmi. A veľmi nás teší tieto programy pripravovať, dlhé hodiny sa zhovárať, meditovať, pátrať, čo "naozajstné" môžeme k danej téme ponúknuť. Dokonca by sa mohlo zdať, že príprava AHA!víkendov je zastierací manéver pre dlhé vysedávanie pri čaji, obede, večeri, spoločné varenie, vychádzky, hádky, zmierenia a všetko medzi tým, tak ako to býva medzi dobrými priateľmi.

Metódy a prístupy, z ktorých najviac vychádzame: Mindfulness - všímavosť, vedomá prítomnosť, Brandon Bays (terapia Cesta - The Journey, PCA (Personal Centered Approach podľa Carla Rogersa), Gestalt terapeutický prístup, Radikálne odpustenie (Colin Tipping), Terénne terapie, Dale Carnegie, Koučing, Marcelka z Hôr, Mooji, Ekhart Tolle, Eduard Tomáš a ďalší prebudení učitelia, Lifebook, Individuálna systemika (Artho a Veeta Wittemannovci), Hellingerove rodinné konštelácie, joga, Päť Tibeťanov. S úctou a na úrovni nášho súčasného poznania čerpáme aj z viacerých náboženských tradícií.


Opäť sa naučiť vnímať život v jeho celistvosti. Začať si uvedomovať zdroje, ktoré v sebe nesie prítomný okamih. Pochopiť mechanizmus, ako sa strácame v myšlienkach a predstavách. Naučiť sa vyciťovať sám seba. Namieriť svoju pozornosť viac do prítomnosti. 

Veríme, že tieto programy sú hojivé. Sú aj oddychom v prírode, so sebapoznávacími aktivitami, meditáciou, cvičením a spoločnými rozhovormi. Stretávame sa v pokojnom prostredí rešpektu, bezpečia a sebaprijatia. Býva nám spolu veselo a príjemne.Tu nikto nie je sám, ale každý smie nerušene pracovať na tom, čo potrebuje a tak, ako mu vyhovuje.

Našou skúsenosťou je, keď odložíme obranu, pretože necítime ohrozenie ani tlak (skutočný, či zdanlivý) a netlačíme na seba ani my sami, začnú sa oveľa ľahšie vynárať potlačené súčasti a emócie. Ich spoznávanie a liečenie smie byť hladké a hlboké, takže často za jeden víkend odložíme bremená, ktoré sme so sebou vláčili roky a objavíme pohľady, zručnosti, postoje, ktoré zlepšia náš život. 

O akých bremenách je reč? Nič zvláštne, máme ich všetci. O mnohých nevieme, ale riadia naše správanie a prežívanie. Sú to napríklad naše strachy, zaťažujúce presvedčenia, očakávania, neodpustenia sebe aj druhým, návyky, ktoré stačí uvidieť, aby sme pocítili uvoľnenie.