AHA 

 radostný priestor 

materiály pre účastníkov programu


Milí priatelia,  ďakujeme za prejavenú dôveru - 

 môžeme byť spolu :) 


Záznam z nedele 6. 2. 2022:


Meditácia (utorok 8. 2.)


bonus video č. 1 (štvrtok 10. 2.)Záznam z nedele 13. 2. 2022:


Meditácia (utorok 15. 2.)


bonus video č. 2 (štvrtok 17. 2.)Záznam z nedele 20. 2. 2022:


Meditácia (utorok 22. 2.)


bonus video č. 3. (štvrtok 24. 2.)Záznam z nedele 27. 2. 2022:


Záver: Meditácia (utorok 1. 3.)


stretnutia každú nedeľu a utorok

vždy o 20 hodine 

Záznamy zo stretnutí tu budú 30 dní k dispozícii. Ďakujeme Vám za priazeň a dôveru priatelia,

 Martinka, Vierka, Tibko :)