Víkend v Prítomnosti 

s témou: 

SILA PRESVEDČENÍ


V príjemnom a inšpiratívnom Ekocentre Veronica v Hostětíne na Morave sme sa na tomto relaxačno-zážitkovo-meditačno-terapeutickom víkende tentoraz venovali a sebapoznávali v zaujímavej a inšpiratívnej téme: SILA PRESVEDČENÍ  

Stretli sme sa tu tentoraz skupina 10-tich ľudí - v takomto menšom počte sme si spoločne vytvorili prostredie, kde sa môže každý cítiť príjemne a v bezpečí prijímajúceho prostredia otvorenej a priateľskej skupiny. 

Objavovali sme rôzne presvedčenia, skúmali priamo na sebe ich vplyv a nakoniec sme ich s nacítením a vnútorným rozhodnutím každý sám za seba púšťali.


Príprava k sobotňajšiemu večernému kruhu zdieľaní a spoločnej bubnovačke


Inšpiratívna záhrada Ekocentra


Naše plody tvorivej energie nedeľného dopoludnia - originalita, jedinečnosť, farebnosť :)

Farebná a inšpiratívna tvorba svojho originálneho obalu diára - bez presvedčenia, ako by to malo vyzerať. Nech sa nám farebnosť a tvorivosť prenesie aj do celého roka 2019.


Nejak sa nám v nedeľu poobede, na tom krásnom slnečnom mieste a po príjemnej prechádzke dobre spolu sedelo, až sme nenápadne odkladali rozlúčku a odchod domov :)


Bolo mi cťou a potešením stretnúť sa s Vami

ďakujem za dôveru a otvorenosť priatelia, 

kiež sa nám všetkým darí žiť čo najslobodnejšie, 
bez akýchkoľvek obmedzujúcich predstáv a presvedčení

Tibor :)