AHAvíkend v Zaježovej - jún 2020

Plynutie

Júnová AHAvíkendovka v čarovnom prostredí zaježovských lazov: hudba, spev, tanec, veľa času v prírode, skvelá partia, úprimnosť, radosť, pochopenie, slniečko a v sobotu skvelý táborák... :)- plynutie - hudba - priatelia - pohyb - cvičenie - jóga - meditácia - bdelá prítomnosť - humor - krásna príroda - kreslenie - spev - tanec - bubnovanie

Čo sa Vám páčilo?

- atmosféra bezpečia, otvorenosti a pravdivosti, prebúdzajúca sa radosť, sloboda, tolerancia 

- príroda, ľudia, humor, hudba, spev, masáž... :)

pobyt vonku a prechádzky - terapie, spoločnosť, atmosféra - spev s gitarou, dobré jedlo, tanec, anjelská skupina, atmosféra uvoľnenia, hudba, vedenie, spontánnosť, harmónia, zaujimavé jedlo,

Ďakujeme Vám priatelia, ste pre nás motiváciou a inšpiráciou :)

Tešíme sa na stretnutie.

Váš AHAteam :)